Korvaushakemus

Vuokrauskohde

Vuokralainen 1

Vuokralainen 2

Hakijan tiedot (vuokranantaja)

Maksutiedot

Asukkaat ja kulut

Erittele kaikki vuokrasopimukseen kuuluvat kulut, jotka vuokralainen on jättänyt maksamatta aina maksimi takaussummaan saakka.

Tiedostot

Vaaditut liitteet:
(i) kopio Vuokrasopimuksesta, jonka rikkomiseen Vuokralainen on syyllistynyt;
(ii) Vuokrasopimuksen rikkomiseen syyllistyneen Vuokralaisen täydelliset henkilö- ja yhteystiedot;
(iii) Selvitys ja näyttö Vuokralaisen sopimusrikkomuksesta ja Vakuutuksenottajalle aiheutuneen vahingon määrästä (esimerkiksi näyttö korjaus- tai siivouskustannuksien perusteesta ja määrästä valokuvin, asiantuntijalausunnoin ja/tai kustannusarvioin); ja
(iv) Selvitys ja näyttö Vuokrasopimuksen päättymisestä (esimerkiksi näyttö Vuokralaiselle toimitetusta irtisanomis- tai purkamisilmoituksesta).

Ennen Vuokralaisen tietojen luovuttamista Vakuutuksenottaja sitoutuu tiedottamaan Vuokralaista siitä, että tämän henkilötiedot luovutetaan Securentille vuokrasaatavan siirtoa ja perintää varten.

Hyväksyntä

© Takaamo