Korvaushakemus

Vuokrauskohde

Vuokralainen 1

Vuokralainen 2

Hakijan tiedot (vuokranantaja)

Maksutiedot

Kulut

Erittele kaikki vuokrasopimukseen kuuluvat kulut, jotka vuokralainen on jättänyt maksamatta aina maksimi takaussummaan saakka.

Liitetiedostot

Raahaa liitetiedostot tähän tai klikkaa tästä lisätäksesi tiedostoja
Liitteiden tulee olla pdf-muodossa.

Vaaditut liitteet:
(i) Kopio vuokrasopimuksesta, jonka rikkomiseen vuokralainen on syyllistynyt;
(ii) Selvitys ja näyttö vuokralaisen sopimusrikkomuksesta ja aiheutuneen vahingon määrästä (esimerkiksi näyttö korjaus- tai siivouskustannuksien perusteesta ja määrästä valokuvin, asiantuntijalausunnoin ja/tai kustannusarvioin); ja
(iii) Selvitys ja näyttö vuokrasopimuksen päättymisestä (esimerkiksi näyttö vuokralaiselle toimitetusta irtisanomis- tai purkamisilmoituksesta).

Ennen vuokralaisen tietojen luovuttamista vakuutuksenottaja sitoutuu tiedottamaan vuokralaista siitä, että tämän henkilötiedot luovutetaan Takaamolle vuokrasaatavan siirtoa ja perintää varten.

Hyväksyntä

© Takaamo